Onze privacy-policy

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Taxibestellen.nl gebruikt uw persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het bestellen van het taxivervoer. Dat kan zijn telefonisch en/of via de website.

Taxibestellen.nl gebruikt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze taxiservice en omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens bijvoorbeeld voor een extra adres onderweg.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Taxibestellen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw bestelling.
  • Het afhandelen van de betaling.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is voor onze dientverlening.
  • Taxibestellen.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Taxibestellen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wij bewaren uw gegevens maximaal 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Taxibestellen.nl verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dat is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Dit kan telefonisch of via info@taxibestellen.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Taxibestellen.nl heeft al uw peroonsgegevens beveiligd. Alleen geautoriseerd personeel van Taxibestellen.nl kan en mag hier mee omgaan. Wilt u meer weten over onze beveiliging dan kunt u ons bellen op 020–2613984 via info@taxibestellen.nl.